OPhi Aeris raakakaasun jalostus­yksikkö

OPhi Aeris logo

Säästöjä biologisten sivuvirtojen hyötykäytöllä

Suunnittelemme ja rakennamme biokaasulaitoksen kanssasi yhteistyössä etsien tarpeisiisi parhaiten soveltuvat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Kevyesti varustellun, kaasutiiviin lantalan ja Aeriksen yhdistelmällä voidaan tuottaa muuten hyödyntämättömistä sivuvirroista sähköä, lämpöä ja liikennebiokaasua. Lisäksi biokaasuprosessissa lietteen typpi konsentroituu ja hajuhaitat vähenevät. Näin käsitellystä lietteestä tulee aiempaa parempaa lannoitetta.

Aeris on biokaasukonsepti, joka mahdollistaa ison biokaasulaitoksen tavoin lannan ja muun biohajoavan jätteen hyödyntämisen biokaasuprosessissa, mutta murto-osalla hinnasta. Tämä perustuu maatilojen ja muiden toimijoiden olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen ja biokaasun ohjaamiseen Aeriksen prosessoitavaksi: biokaasun puhdistus, kaasugeneraattorit ja tehoelektroniikka ovat kaikki samoissa kuorissa.

Aeris infografiikka
Aeris infografiikka
OPhi Aeris raakaasun jalostusyksikkö
OPhi Aeris raakaasun jalostusyksikkö

Biokaasulaitoksen rakentamisen ei tarvitse olla vaikeaa

Biokaasureaktorissa bakteerit hajottavat eloperäistä ainesta hapettomissa olosuhteissa tuottaen metaania. Metaani on puhtaasti palava, energiasisällöltään bensiinin veroinen polttoaine. Biokaasureaktio on osa luonnon kiertokulkua ja ihminen on hyödyntänyt tätä reaktiota jo tuhansien vuosien ajan. Prosessi ei ole monimutkainen ja biokaasureaktorin rakentaminen onnistuu omin voimin.

Biokaasulaitoksen rakentamisessa merkittävimmät kustannukset muodostuvat usein putkitus- ja maarakennustöistä sekä reaktorin rakenteiden asennuksesta. Juuri tämän takia pyrimme hyödyntämään kohteessasi jo olemassa olevia resursseja. Perusteellisen suunnittelun ja maalaisjärjen avulla on pienelläkin investoinnilla mahdollista rakentaa tuottava, turvallinen ja tehokas biokaasulaitos. Suunnitelmamme ei kuitenkaan rajoitu tähän, vaan olemme kanssasi myös laitoksen valmistumisen jälkeen suunnittelemassa elinkaarimallia tukevia lisäoptioita – miten pitää laitos kannattavana ja miten säästöjä voidaan saada myöhemmin lisää.

Kaasun­puhdistuksella luotettavuutta

Biokaasureaktorissa syntyvä kaasuseos sisältää noin 40-60 % metaania. Loput seoksesta koostuu hiilidioksidista, vedestä ja pienistä määristä typpeä ja rikkivetyjä. Pitkäaikaisessa käytössä puhdistamaton biokaasu aiheuttaa korroosiota putkissa, koneissa ja polttimissa. Aeriksen biokaasun parannusjärjestelmä poistaa raakakaasun sisältämät ei-toivotut partikkelit ja kosteuden sekä rikastaa kaasun korkealaatuiseksi biometaaniksi. Biometaani hyödynnetään CHP-lämpövoimakoneessa ja tuotetulla sähköllä ja lämmöllä korvataan ostosähköä sekä esimerkiksi polttoöljyä.

Aeris infografiikka
Aeris infografiikka

Kestävää, pitkäjänteistä suunnittelua

Konseptissamme modulaarinen Aeris voidaan ottaa käyttöön standardimallisena ratkaisuna. Aeriksella saavutetuilla säästöillä voidaan investoida laitteistoon lisää ja asentaa uusia ominaisuuksia sekä kasvattaa kapasiteettia mahdollistaen entistäkin kustannustehokkaampi toiminta.

Näin sähkön ja lämmöntuotannon lisäksi voidaan myöhemmin alkaa tuottaa esimerkiksi liikennepolttoainetta, täydentää laitosta aurinkopaneelikentällä tai lisätä laitteistoon varavoimatoiminnallisuus, jolloin kohteesi jatkuva sähkönsaanti on turvattu myös verkon sähkökatkosten aikana.

Ytimessä helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus

Aeris on kokoonpantu käyttäen huippuluokan komponentteja, jotka takaavat ensiluokkaisen käyttövarmuuden. Käyttöönoton jälkeen Aeris toimii täysin itsenäisesti ja selkeästä käyttöliittymästä on helppo seurata määräaikaishuoltojen, kuten esimerkiksi suodatinten puhdistamisen tai lämpövoimakoneen öljynvaihdon laskureita. Laitteiston tuotekehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen, kestävyyteen sekä ylläpito- ja huoltotöiden vaivattomuuteen.

Mies seisoo OPhi Aeris raakakaasun jalostusyksikön vieressä
OPhi Aeris esitteen kansi

Lataa OPhi Aeris
tekninen esite

Vieritä ylös