Aerosoli­pakkausten kierrätys

Ympäristöystävällinen ja turvallinen ratkaisu

HazPak on valmis ratkaisu ympäristöystävälliseen ja turvalliseen aerosolipakkausten kierrätykseen. Prosessissa käytetään passivoivaa typetystekniikkaa, jonka avulla kierrätettävistä pakkauksista poistettavat kemikaalit eivät reagoi kovan paineen alaisena.

Toisin kuin hiilioksidin talteenottotekniikassa, HazPak ottaa talteen vapautuvat kaasut kokonaisuudessaan prosessoiden ne energiakäyttöön lähes päästöttömässä tilassa.

HazPak-prosessi tarjoaa johtavan ”100% ratkaisun” aerosolipakkausten ja niiden sisällön kierrätykseen. Vakiokokoinen HazPak-järjestelmä kierrättää jopa 9000 aerosolipakkausta tunnissa. Prosessissa voidaan myös kierrättää maaleja, käsikäyttöisiä propaanisäiliöitä, pinnoitusaineita ja liuottimia.

Piirroskuva hazpak kierrätysprosessista
Käytetyt aerosolipurkit keltaisessa pussissa
Kierrätetyt aerosolipurkit hazpak-laitteessa
Vieritä ylös