020 792 8800 info@ophi.fi

Automaatiosuunnittelu

 

Suunnittelemme sähkökäytöt ja ohjaukset järjestelmäänne lähtötietojen perusteella tai autamme löytämään haluamanne/tarvitsemanne ominaisuudet jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Teemme mahdottomasta mahdollista joustavien ja modulaaristen järjestelmäkonfiguraatioiden kautta. Järjestelmän laajennettavuus, niin sähköisesti kuin ohjauksellisesti, säilyy hyvänä mahdollisia tulevia lisäinvestointeja varten. Näin ollen myös tuotteiden/järjestelmien kokonaiskustannus koko elinkaaren aikana alenee merkittävästi ja huollettavuus on helppoa.

Ohjausjärjestelminä käytämme ensisijaisesti nykyaikaisia, ”seuraavan sukupolven” ohjaimia, jotka mahdollistavat ketterän ohjelmistosuunnittelun ja tietoturvalliset tiedonkeruuominaisuudet yhdistettynä vakaaseen suorituskykyyn koneenohjauksessa.

Ohjausjärjestelmämme saa halutessaan integroitua nykyaikaisiin pilvipalveluihin, joiden kautta asiakas voi halutessaan seurata laitteiston tilaa tai tuotantodataa mistä päin maailmaa tahansa. Tilaa voidaan seurata joko valmiiksi luodulla käyttöliittymällä tai ulkoisen rajapinnan (API) avulla. Suora etäyhteysvalmius järjestelmään suojatun yhteyden kautta (VPN) on myös mahdollinen.

Vaikka suunnittelu toteutetaan välillä ”laatikon ulkopuolelta”, ei pidä unohtaa, että teknisten laitteiden tulee myös täyttää voimassaolevat standardit. Nämä otetaan projekteissamme aina huomioon luonnollisena osana suunnittelutyötä, jolloin asiakas voi keskittyä olennaiseen – investoinnin tuomaan lisäarvoon.